How to make a Key Generator KeyGen Tutorial

Download crackme and source from: Today I have a keygen tutorial for you! This tutorial is in no way illegal or attempting to bypass any commercial software’s license activation mechanism. The purpose of this tutorial is to get some real world reversing experience by generating a serial for a “crack me”, a program that is … “How to make a Key Generator KeyGen Tutorial”

Read More

Reverse Engineering – How to Crack a Software and Create

Chào các bạn, chắc hẳn trong tất cả chúng ta, ai cũng đã, đang và sắp sử dụng phần mềm do người khác crack. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ tự crack cho mình một phần mềm để sử dụng hay không? Vâng! cảm giác khi crack được một phần mềm rất thú vị. … “Reverse Engineering – How to Crack a Software and Create”

Read More